Improvisationsteater Stjärnfall

Svenska nu samarbetar med teatergruppen Stjärnfall fr.o.m hösten 2021!

 

Stjärnfall är en fri teatergrupp som arbetar med improvisation. Gruppen består av en glad och brokig skara professionella skådespelare, musiker och ljusimprovisatörer.