Ålandsvecka i skolor 21-25.3.2022

Ålands självstyrelse fyller 100 år! Jubileumsåret firas under hela året från den 9.6.2021 till 9.6.2022.

Som en del av jubileumsåret arrangeras det en Ålandsvecka i skolor 21-25.3.2022. Med i projektet är statsrådets kansli, Utbildningsstyrelsen, Nätverket Svenska nu, Riksarkivet, Nationalmuseet, Pohjola-Norden, Håll Skärgården ren och Visit Åland.

Om du vill få mera information om Ålandsveckan i skolor under läsårets gång beställ statsrådets kanslis nyhetsbrev via denna länk.

Under Ålandsveckan bekantar vi oss närmare med Åland. Vad hände i Ålands historia och varför har Åland självstyrelse? Hurdan är naturen och miljön på Åland? Hur förhåller sig Åland till Norden och varför är svenska det officiella språket? Hur kan man beskriva den åländska kulturen? Och vad äter man på Åland?

Svar på dessa och flera andra frågor får man när man använder sig av det omfattande materialpaketet som har samlats  för lärare att ta del av och för att användas med elever i olika åldrar och i olika ämnen. Svenska nus nya material Åland i sikte har också producerats för att uppmuntra lärare att uppmärksamma Ålands jubileumsår i sin undervisning. Läs mera om materialen HÄR.