Teaterskolan i Esbo

Teaterskolan i Esbo lär elever svenska med hjälp av improvisationsteater. Verkstadens syfte är att tillsammans via improvisation ha det roligt, våga utmana sig i att använda svenska språket samt våga använda sig av fantasi och kreativitet. Via teaterkonstens grunder lär elever sig att återberätta och våga agera på scenen. Teaterskolan i Esbo är en del Esbobygdens ungdomsförbunds verksamhet. ebuf.org