Månadens nordiska film i regionerna hösten 2021

Serien månadens nordiska film i regionerna är här igen! Serien visar filmer runtom i landet hela läsåret.

Under hösten arrangeras visningarna i Tavastehus, Joensuu, Tammerfors, Åbo, Torneå, Uleåborg och Vasa av lokala samarbetsparter (Repertoaren varierar ortvis.). 

Visningarna är gratis för skolgrupper som anmäler sig på förhand. Kom ihåg att det finns ett begränsat antal platser till filmvisningarna, så det lönar sig att anmäla sig i god tid!