Lansering av undersökningen Ruotsin kielen oppimistulokset tuntijako- ja varhentamisuudistuksen jälkeen 29.10.2021

Hösten 2016 tidigarelades den medellånga B1-svenskan till årskurs 6 i finskspråkiga grundskolor. Tidigareläggningen förverkligades genom att tänja på timresursen, så att 2 årsveckotimmar flyttades från årskurserna 7-9 till årskurs 6. Vissa kommuner har kompenserat årskurserna 7-9 med mera svenskundervisning, men så är inte fallet i alla kommuner.
 
Hanaholmens Svenska nu-nätverk och Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf har beställt en undersökning, där man utreder hur antalet årsveckotimmar och tidigareläggningen påverkar elevernas svenskkunskaper i olika kommuner. I undersökningen ingår intervjuer med närmare hundra lärare i svenska i högstadiet och gymnasiet och man har också använt sig av resultaten i det nationella provet i svenska i årskurs 9. Undersökningen har utförts av ekonomie magister Tero Kurki 

På bild till höger forskaren Tero Kurki, Minna Närvä från @sukol_ry och Mikael Hiltunen från Svenska nu.

Forskaren Tero Kurki, Minna Närvä från @sukol_ry och Mikael Hiltunen från Svenska nu.