Brev till medlemmarna i riksdagens kulturutskott

Svenska nu:s delegationsordförande Paavo Lipponen och styrgruppsordförande Gunvor Kronman skickade ett brev till medlemmarna i riksdagens kulturutskott med anledning av nätverkets enkätundersökning om svenskundervisningen.

 

“Med reformer försöker man oftast förbättra situationen eller åtminstone förhindra att den blir sämre. I ljuset av den bifogade undersökningen har svenskundervisningen hamnat ur askan i elden.”

 

Lipponen och Kronman konstaterar att det säkert fanns goda grunder för tidigareläggningen av B1-svenskan, men att statsmakten nu bör slutföra reformen och återinföra två årsveckotimmar i svenskundervisningen för årskurserna 7-9.

Delegationsordförande Paavo Lipponen