Utvärdera Svenska nus verksamhet 2021

Kvalitativ utvärdering 2021

 
Vi hoppas att du som har tagit del av vår verksamhet under året 2021 tar dig tid att svara på några frågor. Informationen är viktig för att vi ska få kvalitativ data om verksamhetens effekter. Vi samlar in elev- och lärarfeedback efter varje besök, men nu är vi intresserade av mera bestående effekter.
 
Bland dem som svarat före 31.12.2021 lottar vi ut tre 150 euros presentkort till Hanaholmen i Esbo. Du svarar anonymt och svaren kopplas inte till kontaktuppgifterna.