Lokala beslutsfattarträffar

Nätverket Svenska nu har arrangerat beslutsfattarträffar på olika orter i Finland sedan år 2016. Inbjudan har riktats till medlemmar i stadsfullmäktige och stadsstyrelse, partidistriktens representanter, handelskammarens representant, Sveriges konsul, aktiva i Pohjola-Norden och svensklärare. Syftet med evenemangen har varit att öppna en diskussion om svenska språkets betydelse i Finland och på den nordiska arbetsmarknaden, uppmuntra kommunala beslutsfattare att utveckla samarbetet med sina svenska vänorter och erbjuda svenska som A-språk i grundskolan. Länk till projektchef Mikael Hiltunens presentation  och en broschyr.

 

Med beslutsfattarträffarna har Svenska nu skapat en arena för en balanserad språkdiskussion och problematiserat regeringen Sipiläs försök med andra inhemska språket i kommuner där språkförsöket varit aktuellt. Det var viktigt att nätverket kunde erbjuda föräldrarna, rektorerna, tjänstemännen och politikerna argument för svenskan när språkförsöket befann sig i ett kritiskt skede.

 

Inför kommunalvalet 2021 publicerade Svenska nu ett material för kommunalvalskandidater. Materialet uppmuntrar kommunala beslutsfattare att se det svenska som en resurs. Länk till det finskspråkiga materialet.