Ålandskurs för svensklärare i huvudstadsregionen 6-8 maj 2022 i Mariehamn

Kom med och uppdatera dina Ålandskunskaper på en fortbildningsresa till Åland i maj!

 

Åland firar 100 av självstyrelse den 9 juni 2022. Firandet har inletts redan sommaren 2021 och Svenska nu uppmärksammar också jubileumsåret i sin verksamhet.

I maj 2022 arrangeras det en fortbildningsresa till Åland för svensklärare och språkbadslärare i huvudstadsregionen* . Observera att resan arrangeras endast om epidemiläget tillåter det och det är tryggt att resa.

Bekanta dig med det preliminära programmet:
Ålandskurs för svensklärare 6-8.5.2022

 

obs! Ansökningstiden gick ut den 14 februari och blanketten har stängts. Platserna har lottats ut bland de som anmält sitt intresse innan utsatt tid. De som inte var med på Lärkraft 2019-resan i Stockholm eller Ålandskurs för svensklärare 2021 har företräde.

Kursen är kostnadsfri. I kursen ingår program, resor (flyg, båt, tåg) samt övernattning i hotell Cikada (i enkelrum inkl. frukost) och måltider enligt programmet. Deltagaren ansvarar själv för övriga kostnader (t.ex. lokala resor i huvudstadsregionen och övriga måltider) och reseförsäkring.

Vid frågor kontakta programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela@hanaholmen.fi

*Fortbildningsresan är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019-2022. Satsningens finansiering är bunden till att stöda svenskundervisning och språkbadsundervisning i huvudstadsregionens kommuner Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda.