Svenska nu i medier 2022

Insändare om svenskundervisningen tillsammans med SUKOL och SRO

Minna Arve ordförande för 

Svenska nu:s delegation 

Budgetmanglingen: mera svenskundervisning i åk 7-9 

Ny videokampanj för svenskan

Nätverket Svenska nu producerade en video där unga finskspråkiga personer berättar vilken nytta de har haft av att kunna svenska. I videon medverkade Krista Kosonen, Dimitri Qvintus, Sofia Abbiw, Rori Hirvonen, Santeri Helinheimo-Mäntylä och Jessica Mukkala.

Svenska nu och Alfons Åberg 50 år

Svenska nu och Sydkustens ordkonstskola har producerat ett ordkonstmaterial som uppmärksammar firandet av Gunilla Bergströms älskade barnboksfigur Alfons Åberg.

Vänskolprojektet

Nätverket Svenska nu och Svenska folkskolans vänner (SFV) har inlett ett vänskolprojekt, där finsk- och svenskspråkiga skolor får samarbeta under läsåret 2021-2022.