Svenska nu och Sydkustens ordkonstskola firar 50 år med Alfons Åberg

Svenska nu har i samarbete med Sydkustens ordkonstskola producerat ordkonstmaterial som uppmärksammar firandet av Gunilla Bergströms älskade barnboksfigur Alfons Åberg. Våren 2022 arrangeras också ordkonstverkstäder där finskspråkiga lågstadieelever får leka med det svenska språket tillsammans med en lärare från Sydkustens ordkonstskola.

Första Alfonsboken, God natt, Alfons Åberg, kom ut 1972. Sedan dess har miljontals läsare blivit förtjusta i Alfons Åbergs vardagliga universum som den svenska författaren Gunilla Bergström skapade. Berättelserna som Bergström började skriva för 50 år sedan är lika aktuella idag som då.

”Jag tror att det är de tidlösa ämnena Gunilla Bergström tar upp i berättelserna som gör att Alfons i dag är översätt till 40 språk. Alfons Åberg, en kille som bor ensam med sin pappa i ett höghus någonstans i världen. Med vanliga vardagsbestyr, tidlösa känslor och bekymmer. Att ha långtråkigt. Att vara utan en vän. Att hitta en ny vän. Att ha en låtsasvän. Alfons levandegörs varje dag i allt från appar till teatrar. Vi är enormt tacksamma att han nu får finnas med i ett pedagogiskt metodmaterial där barn skall upptäcka och lära. Stort tack Svenska nu och Sydkustens ordkonstskola” säger Elisabet Granlund, verksamhetschef på Bok-Makaren AB.

Ordkonstmaterialet som Svenska nu och Sydkustens ordkonstskola har producerat bygger på karaktären Alfons Åberg och Alfonsböckerna Kalas, Alfons Åberg och Aja baja, Alfons Åberg. Syftet med materialet är att inspirera lärare och elever att leka med språket och berättelser och ge utlopp för elevernas skaparglädje självständigt och tillsammans med andra. Materialet är riktat till svenskundervisningen på lågstadiet och passar speciellt bra för språkbadsklasser men kan också anpassas till annan svenskundervisning.

”Kulturen utgör en ingång till språket, och med ordkonstmaterialet om Alfons Åberg vill vi erbjuda eleverna möjlighet att möta det svenska språket och svensk kultur på ett överraskande och positivt sätt. Alfons är en tacksam sagofigur att ta in i undervisningen, eftersom eleverna känner till honom. Materialet och ordkonstverkstäderna ger goda möjligheter till glädje, lek och kreativitet i språkundervisningen” konstaterar Svenska nu-nätverkets programkoordinator Liisa Suomela.

”I böckerna om Alfons förenas vardagen med fantasi och finurligheter och det är alltid nära till leken. Därför passar böckerna speciellt bra för den som vill lyfta in ordkonst, läslust och kreativitet i klassrummet. Dessutom är Alfons en figur som påminner oss alla om hur viktig barndomen är och som förenar flera generationer” tillägger ordkonstlärare Hanna Lundström på Sydkustens ordkonstkola som har skapat ordkonstmaterialet.

Bok-Makaren AB förvaltar alla rättigheter till Alfons Åberg och figurerna i hans värld och arbetar med licens- och utgivningsrätter för böcker, teater, film, utställningar och produkter. Bok-Makaren är ett familjeföretag och ägs av författarens son, Pål Andersson, systerdotter Sofia Torell och svåger Michael Treschow.

 

Sydkustens ordkonstskola ordnar svenskspråkig ordkonstverksamhet i form av grundläggande konstundervisning, ordverkstäder och projekt för barn och unga i södra Finland. Ordkonstskolan skapar också undervisningshelheter i skolor och daghem, utarbetar pedagogiska material och är med och utvecklar ordkonsten både nationellt och lokalt. Sydkustens ordkonstskola upprätthålls av Sydkustens landskapsförbund r.f.