Kan du hitta en blomma? Eller en liten sten? – Reportaasi luontokoulupäivästä

Teksti ja kuvat: Katariina Kannisto, opiskelija, Honkajoen lukio

Viileänä, mutta aurinkoisena perjantaiaamuna kuudesluokkalaiset suuntasivat kohti koulun lähimetsää. Siellä Jonas Heikkilä odotti jo heitä, ja ohjelmassa oli Åbolands naturskolan Luontokoulu. Åbolands naturskola on yksi ruotsinkielisen Natur och Miljö -ympäristöjärjestön neljästä luontokoulusta. Åbolands naturskola on liikkuva luontokoulu, joka tarjoaa nuorille luontoaiheisia kielikylpyjä, ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen projekti Svenska nu toimii luontokoulun taustarahoittajana.

Kuudes luokka aloitti luontokoulunsa ruotsinkielisillä tutustumisharjoituksilla.  Ensin tervehdittiin ja kerrottiin oma nimi, minkä jälkeen muut reagoivat sopivalla tavalla vaihtelevia ilmaisuja käyttäen. Kuudesluokkalaiset olivat heti alusta lähtien innoissaan luontokoulusta, ja se näkyi ahkerana osallistumisena. Seuraavana vuorossa oli luontosanojen etsiminen, ja toiminnan ajaksi luokka jaettiin pieniin ryhmiin. Kun kaikki sanat oli löydetty, seurasi kisa siitä, kuka muisti parhaiten luontosanoja ruotsiksi. Luontosanat olivat jääneet hyvin kuudesluokkalaisten mieleen, mutta vaikeitakin sanoja löytyi. Peli oli hyvin vauhdikas. 

Sitten siirryttiin rauhallisempaan aktiviteettiin, jossa kuudesluokkalaiset harjoittelivat adjektiiveja. Jokainen ryhmä sai kerrallaan yhden paperin, jossa luki jokin adjektiivi. Ryhmien piti ottaa kuva asiasta, joka toi heille adjektiivin mieleen.

Kuudesluokkalaiset keksivät luonnosta hauskoja ja yllättäviäkin asioita.

 

Vaikein peli kaikista oli 36, jossa ryhmät heittivät noppaa ja etsivät silmälukua vastaavan paperin, jossa oli vihje. Kun vihjeen oli löytänyt, sai opettajalta vihjettä vastaavan tehtävän, joka piti suorittaa. Kaikki ryhmät toimivat ahkerasti ja vauhdikkaasti. 

Viimeisenä pelinä ennen luontokoulun loppua oli hippa, jossa oppilaat saivat paperin, jossa oli erilaisia aktiviteetteja. Kun jäi kiinni, piti esittää tekevänsä jotain näistä paperilla olevista aktiviteeteista ja mikäli muut arvasivat aktiviteetin, pääsi esittäjä vapaaksi.

 

Kuudesluokkalaiset Sandra Saarela ja Kristina Pahhomov kertoivat, että heillä oli ollut hauskaa sekä mukavaa luontokoulussa. Luontokoulussa heille oli tullut vastaan paljon vieraita sanoja, mutta he olivat saaneet hyvin apua opettajilta sekä samalla oppineet uusia sanoja ruotsiksi. 

 

Luontokouluun pääsivät osallistumaan kuudesluokkalaisten lisäksi myös yhdeksäsluokkalaiset. Yhdeksäsluokkalaisten ohjelma oli muuten sama kuin kuudesluokkalaisilla, mutta heidän 36-pelin teemana oli Ahvenanmaa. Yhdeksäsluokkalaisten kilpailuinto ei ollut niin suuri kuin kuudesluokkalaisilla, mutta he silti osallistuivat aktiiviteetteihin innokkaasti ja ahkerasti. 

Päivän päätteeksi yhdeksäsluokkalaiset kertoivat, että olivat olleet tyytyväisiä päivään ja että haluaisivat mennä luontokouluun uudelleen, jos sellainen järjestettäisiin. Hauskinta päivässä heidän mielestään oli ollut luontokoulun viimeisenä aktiviteettinä ollut hippa ja mielenkiintoisinta adjektiiviharjoitus, koska siinä he saivat käyttää luovuutta. He toivat esiin, että on hienoa, että koulussa järjestetään erilaisia tapahtumia, sillä ne voittavat arkipäiväisen opiskelun sekä tuovat vaihtelua. Päivä oli myös ollut heille antoisa, sillä yhdeksäsluokkalaiset olivat oppineet uusia ruotsinkielisiä sanoja sekä uutta ja mielenkiintoista tietoa Ahvenanmaasta. Haasteita heidän mielestään päivään toi ohjeiden ymmärtäminen ruotsiksi ja sanojen muistaminen puhuessa, mutta opettajien vihjeiden avulla sanat palasivat mieleen.

 

“Ivriga och trevliga elever”, totesi Jonas Heikkilä päivän lopuksi. Hän oli tyytyväinen päivään ja erityisesti siihen, että jokainen oppilas puhui rohkeasti ruotsia, ja kaikki olivat jokaisessa tehtävässä ja pelissä ahkerasti mukana. Hän mainitsi myös, ettei ruotsin puhuminen herättänyt lainkaan vastustusta, mistä hän oli iloinen.