Kenneth Nilsson

Kenneth kommer från de jämtländska fjällen och flyttade via Polcirkeln till Helsingfors år 2012 där han började studera vid Svenska handelshögskolan. Under sin studietid i Helsingfors var Kenneth även utbytesstudent i USA under våren 2015. Kenneth har alltid varit väldigt intresserad av att diskutera och förstå. Idag är Kenneth ekonomi magister och gör vid sidan om sitt jobb skolbesök för Svenska nu. Kenneth har föreläst om ekonomi och framtidsplanering för finskspråkiga skolor sedan 2014. I samarbete med Svenska nu utvecklade han även programmet Virtuella arbetsintervjuer med Kennneth Nilsson under våren 2020. Under de virtuella lektionerna har eleverna fått öva sig på att skriva arbetsansökningar och bli intervjuade på svenska.