Svenska nu-dagarna 2022

Nätverket Svenska nu har stött svenskundervisningen i finskspråkiga skolor med program och material i 15 års tid. Vi firar jubileumsåret genom att arrangera Svenska nu-dagarna den 11-12 novemberHanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i Esbo. Målgruppen för evenemanget är svensklärare och studerande i nordiska språk.

 

Under evenemanget får deltagarna utvärdera nya program och komma med inspel till verksamheten. De får också lära sig om vårt vänskolprojekt och Svenska nu:s historia. Evenemanget avslutas med improvisationsteater. Programmet är avgiftsfritt och en middag och lunch ingår.

Mera information:

Projektchef Mikael Hiltunen

mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi