Svenska nu-nätverkets Mikael Hiltunen tilldelades Folktingets förtjänsttecken i brons

Svenska nu-nätverkets projektchef Mikael Hiltunen tilldelades idag Folktingets förtjänsttecken i brons. Hiltunen får förtjänsttecknet för sina insatser för det svenska språket i Finland.

 

”Jag känner mig tacksam och hedrad att bli uppmärksammad på det här sättet. Det som driver mig varje dag är att mina döttrar ska få leva i ett tvåspråkigt och jämlikt Finland. Utmärkelsen är också en hyllning till Svenska nu-nätverkets verksamhet. Jag är stolt över hur mitt team ständigt utvecklar nya inspirerande program och material för att stöda svenskundervisningen i landet. Vårt professionella arbetssätt och långsiktiga kvalitetsarbete ger resultat och inger förtroende”, säger Mikael Hiltunen.

 

Svenska nu motiverar finskspråkiga elever att använda den svenska de kan.

 

Genom svenskspråkiga kulturupplevelser och läroämnesöverskridande skolprogram väcker nätverket intresset för språket hos eleverna. Sammanlagt 347 olika skolor i hela landet medverkade i Svenska nu-nätverkets program år 2021.

 

Nätverket Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.