Svenska nu uppmärksammar sitt 15-årsjubileum med en historik

Svenska nu-nätverkets arbete till förmån för svenskundervisningen har pågått sedan år 2007. Metoden är att låta finskspråkiga elever möta svenska språket och kulturen i autentiska och positiva situationer.


Svenska nu vill motivera eleverna att använda den svenska de kan och erbjuda dem svenskspråkiga kulturupplevelser som väcker intresset för språket. Verksamheten har utvecklats i nära samarbete med svensklärarna och nationella utbildningsmyndigheter för att svara på de behov som finns i klassrummen. Tack vare målmedvetet arbete har Nätverket Svenska nu blivit en uppskattad aktör på utbildningsfältet.


I samband med jubileet 2022 utger Svenska nu historiken Språk gör världen större – Nätverket Svenska nu 2007—2022 för att presentera sin 15-åriga verksamhet. Boken är skriven av Ina Suominen.