Flerspråkighetspedagogik – seminarier i maj 2023

Flerspråkighetspedagogik seminarium för lärare och lärarstuderande
  • Tisdag den 16 maj i Jyväskylä
  • Onsdag den 17 maj på Hanaholmen i Esbo

Program:

14:00 Seminariet öppnas, Maria RuohotieLyhty, Jyväskylän yliopisto
14:05
Plurilingual affordances for language awareness – promoting language awareness for all through plurilingual approaches, Line Krogager Andersen, Syddansk universitet
14:45
Monikielisyys kielten opetuksessa, Olli-Pekka Salo (den 16 maj) / Kielellisesti vastuullinen pedagogiikka ja monikielisyyden käyttö oppimisen resurssina, Jenni Alisaari (den 17 maj)
15:25 Eftermiddagsfika & learning café: diskussion i små grupper

16:15 Opettajaksi opiskelevien käsityksiä kielten opettamisesta: PoPUpphankkeen tuloksista,
Maria RuohotieLyhty, Jyväskylän yliopisto
16:30 Seminariet avslutas

Det är avgiftsfritt att delta men anmäl dig senast den 7 maj via länken nedan

Ytterligare information: tf projektchef Liisa Suomela, liisa.suomela@hanaholmen.fi

Seminarierna är en del av forskningsprojektet “Svenska språket som personlig upplevelse, politik och pedagogik: svensklärarstuderandes uppfattningar om att undervisa i det svenska språket” (PoPUpp) som genomförs i samarbete mellan Jyväskylä och Östra Finlands universitet och Åbo Akademi och som finansieras av Svenska kulturfonden. Seminarierna arrangeras i samarbete med Svenska nu. Läs mer om forskningsprojektet.