Språköprojektet blir en del av Svenska nu

Uppdrag språköar är ett projekt som under åren 2021-2023 tog fokus på språköarna i Finland i Kommunförbundets regi. Från och med augusti får projektet en nytändning på Hanaholmens kulturcentrum som en integrerad del av nätverket Svenska nu. Karin Ihalainen fortsätter som språköarnas intressebevakare i ytterligare tre år.

Språköprojektet har som mål att synliggöra och stärka nuvarande språköar samt att bidra till utveckling av nya. Främsta målet är att utveckla fungerande strukturer för svenskspråkig utbildning i enspråkigt finska kommuner.

Läs mer på Kommunförbundets sida eller på svenskanu.fi/sprakoar (obs! sidan öppnas den 1 augusti)

Ytterligare information: tf.projektchef Liisa Suomela, liisa.suomela(a)hanaholmen.fi