Hyvinge

Fakta 2023

  • Invånarantal: 46 797
  • Svenskspråkiga: 0,9 %, dvs. 429 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 107

Verksamhet och aktörer i Hyvinge

Svenska gården i Hyvinge är knutpunkten för all svenskspråkig verksamhet i Hyvinge. Svenska gården är ett allaktivitetshus med daghem, skola, eftis, klubbar och kulturevenemang. Huset som är ett resultat av samarbetet mellan Skolföreningen, Hyvinge stad och finlandssvenska fonder ägs av Fastighets Ab Svenska Gården i Hyvinge. Skolföreningen äger tomten som fastigheten står på. 

 

Folkhälsans daghem i Hyvinge erbjuder svenskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning, språkbad och eftisverksamhet. Antal barn inom småbarnspedagogiken är 50–60 och i eftisgruppen finns det omkring 20 skolelever. I Femmis-verksamheten förbereds 5-åringarna från svenska gruppen och språkbadsgruppen för svenskspråkig förskola. I samarbete med skolan genomförs ett språktest bland 6-åringarna. Testresultaten används som underlag i utvecklingssamtalen om fortsatt svensk skolgång.

 

Svenska skolan i Hyvinge erbjuder svenskspråkig undervisning i årskurserna 1–6. Undervisningen ges i sammansatta klasser. Elevantalet är 50–60 elever. Skolan har tillgång till 6 veckotimmar specialundervisning. Elevvården sker delvis på svenska. Skolans rektor är en av klasslärarna.

Ca 60 % av Svenska skolans elever fortsätter grundskolan på svenska i Helsinge skola i Vanda. 

Svensk fritid i Hyvinge

Svenska gården i Hyvinge är knutpunkten för all svenskspråkig verksamhet i Hyvinge. Svenska gården är ett allaktivitetshus med daghem, skola, eftis, klubbar och kulturevenemang. Huset som är ett resultat av samarbetet mellan Skolföreningen, Hyvinge stad och finlandssvenska fonder ägs av Fastighets Ab Svenska Gården i Hyvinge. Skolföreningen äger tomten som fastigheten står på. 

 

Folkhälsans daghem i Hyvinge erbjuder svenskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning, språkbad och eftisverksamhet. Antal barn inom småbarnspedagogiken är 50–60 och i eftisgruppen finns det omkring 20 skolelever. I Femmis-verksamheten förbereds 5-åringarna från svenska gruppen och språkbadsgruppen för svenskspråkig förskola. I samarbete med skolan genomförs ett språktest bland 6-åringarna. Testresultaten används som underlag i utvecklingssamtalen om fortsatt svensk skolgång.

 

Svenska skolan i Hyvinge erbjuder svenskspråkig undervisning i årskurserna 1–6. Undervisningen ges i sammansatta klasser. Elevantalet är 50–60 elever. Skolan har tillgång till 6 veckotimmar specialundervisning. Elevvården sker delvis på svenska. Skolans rektor är en av klasslärarna.

Ca 60 % av Svenska skolans elever fortsätter grundskolan på svenska i Helsinge skola i Vanda. 

Historia

1894

1950-talet

1964

1973

1976

2001

2002

Hyvinge privata svenska folkskola.

En privat svensk lekskola för yllefabrikens arbetare verkar i staden.

En privat svensk lekskola grundas. Lekskolans främsta uppgift är att förbereda finskspråkiga barn för den svenska folkskolan.

Skolföreningen övertar ansvaret för lekskolan.

Hyvinge svenska lågstadium blir en kommunal skola.

Folkhälsan tar över dagisverksamheten.

Svenska skolan och Folkhälsans daghem inleder skolåret i Svenska gården som också är kommunens ”Svenska rum”.