Kotka

Fakta 2023

  • Invånarantal: 37 676
  • Svenskspråkiga: 1,2 %, dvs. 467 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 112

Verksamhet och aktörer i Kotka

Kotka Svenska Barnträdgård är ett privat servicesedeldaghem som upprätthålls av Kotka Svenska samskolas garantiförening rf. Under de två senaste åren har daghemmet tvingats flytta tre gånger och befinner sig nu i tillfälliga lokaler en bit utanför centrum. 

 

Daghemmet har ca 40 barn varje år, en av grupperna består av förskoleelever. 

 

Daghemmet tillhör Kotka svenska samskola och föreståndaren är medlem i skolans ledningsgrupp. Garantiföreningen arbetar aktivt för att lösa daghemmets lokalbehov.

 

Kotka Svenska Samskola är en privat enhetsskola som upprätthålls av Kotka svenska samskolas garantiförening rf. Samskolan som ligger lite utanför centrum erbjuder svenskspråkig undervisning i åk. 1–9 samt i gymnasiet. Skolan har elever även från Kouvola, Pyttis och Fredrikshamn. Från och med årskurs 8 kan eleverna kombinera målinriktad idrott med studier (Idrottsakademin). 
Skolan har en egen speciallärare men övrig elevvård är finskspråkig. Det ordnas eftisverksamhet i skolans regi.

 

Gymnasiet deltar i GNet som erbjuder distanskurser samt olika gemensamma projekt. 

Svensk fritid i Kotka

Kotka-Kymi församling ordnar 4–5 svenskspråkiga mässor per år. På julen sjunger man De vackraste julsångerna och på julafton firas Julbön. På Kristi himmelsfärdsdagen ordnas utflykt till någon närliggande församling. Kyrkpressen skickas till alla svenskspråkiga hem i Kotka.

 

Kotkanejdens pensionärer hör till Svenska pensionärsförbundet rf:s östnyländska region. Föreningen bevakar pensionärernas intressen lokalt och vägleder i pensionsärenden. Den ordnar också aktiviteter för pensionärer för att stärka samhörigheten.

 

Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f. fungerar som upprätthållare av Kotka svenska barnträdgård och Kotka svenska samskola.

 

Kymmenedalens svenska lärarförening är Finlands svenska lärarförbunds (FSL) lokalförening.

 

Kotkan Pohjola-Norden arrangerar mångsidig nordisk verksamhet för sina medlemmar. Händelser som årligen återkommer är teaterresor, nordiska biblioteksveckan och lucia-vesper.

Historia

1885

1887

1897

1960

1991

2001

2011

 

2012

2017

Kotka svenska fruntimmersskola grundas av lärarinnan Aina Henriksson.

Språkgrupperna skiljs åt då folkskoleinspektörerna anser tvåspråkigheten vara störande.

Ett eget svenskspråkigt folkskolehus färdigställs.

Den svenska folkskolan i stadsdelen Labbila stängs. 

En svenskspråkig barngrupp i det finskspråkiga daghemmet Jaakkolan päiväkoti startar.

Folkhälsan Välfärd AB tar över den svenskspråkiga dagvårdsverksamheten.

Svenskbacka skola i stadsdelen Kannisto grundas. Folkhälsans lokalavdelning ansvarar för den svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten.

Folkhälsans daghem Trollebo flyttar in i samma lokaler som Svenskbacka skola.

Kervo kommun tar över eftermiddagsverksamheten som skolans rektor nu ansvarar för.