Kouvola

Fakta 2023

  • Invånarantal: 79 429
  • Svenskspråkiga: 0,4 %, dvs. 287 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 36 samt 74 barn i språkberikad småbarnspedagogik

Verksamhet och aktörer i Kouvola

Folkhälsan Lekis i norra Kymmenedalen startades av Föreningen Svenska Lekskolan rf som grundades av aktiva föräldrar. I början var det en förmiddagsklubb, men när behovet av småbarnspedagogik växte blev det ett daghem för tre- till sexåriga barn med både halv- och heldagsvård samt förskoleundervisning.

Då Folkhälsan 2020 övertog Lekis upphörde föreningen. Lekis har 25 platser och är helt svenskspråkigt. Lekis verkar i ett stort, gammalt hus mitt i Kuusankoski tillsammans med två andra daghem och Steinerskolan. Barnantalet varierar från år till år. Det är ungefär en kilometer från Lekis till svenska skolan. 

 

Folkhälsan Villekulla i Valkeala grundades i augusti 2020 av Garantiföreningen för Svenska lekskolan i norra Kymmenedalen, men bara en månad senare övertog Folkhälsan Välfärd AB både Lekis och Villekulla. Villekulla är ett språkberikande daghem. Villekulla har 84 platser fördelade på 4 grupper. I varje grupp arbetar åtminstone en pedagog som kan svenska. Intresset för verksamheten har varit relativt stort.

 

Svenska skolan i Kouvola flyttade år 2015 till Keskustan koulu som den också delar rektor, matsal och diverse specialutrymmen med. Antalet svenskspråkiga elever har varierat under åren. Hösten 2022 hade skolan 15 elever fördelade på klasserna 1–3 och 4–6. Skolans timresurs minskade kraftigt läsåret 2022 vilket ledde till ett ökat antal lektioner med sammanslagna årskurser. Skolan fick å andra sidan en svenskspråkig elevassistent till sitt förfogande. Den svenska skolstigen fortsätter i Kotka svenska samskola dit eleverna får skolskjuts.

Svensk fritid i Kouvola

Föräldraföreningen för Svenska skolan i Kuusankoski rf är medlem i Hem och skola och verkar för familjerna i Svenska skolan i Kouvola. Föreningen stöder skolan och ordnar aktiviteter som stöder gemenskapen mellan familjerna.

 

Kuusankoski församling

 

Pohjola-Norden i Kouvola

Historia

Det har funnits svenskspråkig utbildning i Kuusankoski i över 100 år. Bakgrunden har att göra med behovet av arbetskraft till Kymmenebruk. Det var fru Naema Jaatinen som 1911 tog initiativet till en privat svensk förberedande skola. Under åren har skolverksamheten turvis varit privat och kommunal. Skolan har haft många namn och olika lokaler. Idag är skolan inhyst i en finskspråkig skola i Kuusankoski som numera är en del av staden Kouvola.

1911

1914

1922

1948

1974

1983

2004

2009

2020

2020

Privat förberedande skola.

Kymmenebruks svenska samskola. 

Mellanskola med fem klasser. 

Förberedande skola med fyra klasser. 

Kuusankoski svenska lågstadium. 

Svenska Lekskolan i Kuusankoski.

Svenska skolan i Kuusankoski. 

Svenska skolan i Kouvola.

Villekulla i Valkeala.

Folkhälsan övertar Lekis och Villekulla