S:t Karins

Fakta 2023

  • Invånarantal: 50 933 
  • Svenskspråkiga: 1,2 %, dvs. 596 invånare 
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 18

Verksamhet och aktörer i Salo

Solstrålarna är en svenskspråkig syskongrupp med 10 barn i åldrarna 1–6 år. Gruppen tillhör Ollikkalan päiväkoti och personalen är en del av den gemenskapen. För att få plats i gruppen ska barnets ena förälder vara svenskspråkig. Solstrålarna håller till i Ollikalan koulu tillsammans med Salo svenska skola och samarbetet är bra. Det finns en viss oro för framtiden eftersom barnantalet är väldigt lågt. 

 

Salo svenska skola ligger i Ollikkala skola ca 2 km utanför centrum. Skolan har 8 elever i en sammansatt klass 1–6 som sköts av en klasslärare och ett skolgångsbiträde. Skolan verkar i ändamålsenliga lokaler och förskoleeleverna från daghemmet deltar regelbundet i skolans lektioner. De flesta eleverna fortsätter högstadiet på svenska i S:t Olofsskolan i Åbo eller i Karis svenska högstadium i Raseborg. Salo svenska skola har varit nedläggningshotad, flyttat, fusionerats och bytt lärare många gånger. De svenska pedagogerna menar att det finns ett intresse för svenskspråkig utbildning i Salo, men att antagningskriterierna är för hårda. Svensktalande i Salo menar att svensk utbildning får för lite synlighet i staden och att många inte känner till att den finns. 

Svensk fritid i Salo

Det finns ingen annan svensk verksamhet i Salo än småbarnspedagogik och skola, men det är nära till Raseborg, Tenala, Åbo och S:t Karins.

Historia

1992

1998

2002

2000-talet

2006

2009

2012

 

2013

2014-2020

2015

2016

2021

Understödsföreningen för svenska lekskolan i Salo startar Svenska lekskolan i Halikko.

Halikko svenska skola i Märynummen koulu grundas på initiativ av föräldrar.

Skolan flyttar till Mustamäen koulu.

I början av det nya årtusendet leder Agneta Rae en privat svenskspråkig lekskola i Rappula i Salo.

Daghemsgruppen Solstrålarna startar i Pahkavuoren päiväkoti som resultat av ett medborgarinitiativ.

Halikko svenska skola fusioneras med Salo och svenska skolan flyttar till Meritalon koulu.

Bildningsnämnden beslutar att den stängningshotade skolan flyttas till Uskelan koulu. Dit flyttade även Solstrålarna som administrativt tillhör Tupuri-Anjala daghem.

Svenska skolan flyttar till Meritalon koulu och byter namn till Salo svenska skola.

Svenska skolan administreras av flera olika finskspråkiga skolor.

Solstrålarna flyttar till Meritalon koulu.

Solstrålarna blir en del av Tupuri-Anjala daghem.

Salo svenska skola flyttar tillsammans med den svenskspråkiga småbarnspedagogiken (Solstrålarna) till Ollikalan koulu. Solstrålarna tillhör administrativt Ollikalan päiväkoti.