S:t Karins

Fakta 2023

  • Invånarantal: 35 848
  • Svenskspråkiga: 4,7 %, dvs. 1740 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 392

Verksamhet och aktörer i S:t Karins

S:t Karins är en av Finlands snabbast växande kommuner, nära de tvåspråkiga kommunerna Åbo och Pargas vilket skiljer S:t Karins från andra språköar. Svenska språket och kulturen är mera närvarande här.

 

S:t Karins svenska daghem är ett kommunalt daghem i nära anknytning till Hovirinta nya skolhus där S:t Karins svenska förskola och skola verkar. Daghemmet har plats för 70 barn. 

 

Daghemmet Knatteby/Nappulakylä är ett privat daghem som upprätthålls av Verkanappulat Oy. Daghemmet är tvåspråkigt med 3 finska och 3 svenska grupper. All information ges på båda språken.

 

Daghemmet Skogsgläntan är ett privat daghem som upprätthålls av Folkhälsan. Verksamheten är beläget en bit utanför centrum. Daghemmet har plats för 42 barn.

 

S:t Karins svenska förskola går svenskspråkiga 6-åringar. Den kommunala svenska förskolan ligger i Hovirinta skolhus. Förskolan består av två grupper, sammanlagt 40 elever. Så gott som alla förskoleeleverna fortsätter grundskolan i S:t Karins svenska skola.

 

S:t Karins svenska skola består av årskurserna 1–6 och alla elever har minst en vårdnadshavare som talar svenska. Skolan vill ge eleverna en finlandssvensk identitet. Skolan var tidig att ta i bruk modern teknik i inlärningen. Alla elever får en egen lärplatta från och med årskurs 1.

Skolan har vuxit snabbt och det finns oro för att de nya lokalerna snart är för små. Två av klasserna är till för elever med särskilda behov. Skolan har en högre speciallärarresurs än övriga skolor i kommunen men har svårt att hitta behöriga speciallärare. Elevhälsovården är tvåspråkig.

S:t Karins svenska skolstig fortsätter i årskurserna 7–9 i S:t Olofsskolan i Åbo. 80–90 % av eleverna fortsätter andra stadiet på svenska.

Svensk fritid i S:t Karins

Närheten till Åbo och Pargas gör att det inte ordnas så mycket på svenska i S:t Karins. Barn och vuxna tar del av fritids- och kulturutbudet i de tvåspråkiga grannkommunerna.

Folkhälsan i S:t Karins ordnar medlemsträffar, julfest med lucia och motionskampanjer. Föreningen ordnar regelbundet dagträffar för seniorer och familjecafé på svenska. Familjecaféet ordnas i samarbete med församlingen.

Hem och skola i S:t Karins är en förening för alla familjer med barn i S:t Karins svenska skola eller förskola. Föreningen stöder skoltrivseln på olika sätt samt ordnar några elevklubbar varje år. 

Åbo svenska församling ordnar svenska gudstjänster ca 4 ggr/år samt familjekaféer och dagträffar i samarbete med Folkhälsan. Dessutom ordnar man svenska barnklubbar, till exempel läxläsningsklubb. Luciafesten ordnas tillsammans med Folkhälsan.

Historia

Svenskspråkiga elever från S:t Karins gick tidigare skola i Åbo.

1988

 

1999

2007

2009

2011

2012

2016

2019

2020

2022

Det första svenska kommunala daghemmet Björkhagens daghem med en syskongrupp på 15 barn startar. Dålig inomhusluft leder till att dagiset ofta flyttar.

Folkhälsans daghem Skogsgläntan.

S:t Karins svenska elever blir en egen enhet med 14 elever inom Sirkkala skola.

Enheten flyttar till Hovirinnan koulu i S.t Karins. Elevantalet är nu 49.

S:t Karins svenska skola blir en självständig kommunal skola med 75 elever.

Den kommunala svenska förskolan startar.

Det privata daghemmet Knatteby öppnar.

Pilkes musikprofilerade daghem Aurora med två grupper för svenskspråkiga grundas. 

Svenska daghemmet flyttar till baracker nära skolan.

Skolan och förskolan flyttar in i Hovirinta skolhus där de är samlokaliserade med motsvarande finskspråkig utbildning. Daghemmet flyttar till Hovikumpu som ligger bredvid Hovirinta.