Tammerfors

Fakta 2023

 • Invånarantal: 244 009
 • Svenskspråkiga: 0,5 %, dvs. 1333 invånare
 • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 440

Verksamhet och aktörer i Tammerfors

Svenska barndaghemmet i Tammerfors befinner sig i samma campus som Svenska samskolan. Det ägs av Garantiföreningen och har cirka 100 barn. Alla barn talar svenska med en av föräldrarna. Barndaghemmet samarbetar med samskolan och med staden. Nästan alla barn som börjar i barndaghemmet fortsätter sin skolgång i Svenska samskolan.

 

Förskolan är sedan några år tillbaka en del av samskolan. Cirka 40 elever är fördelade på två grupper med 3 pedagoger/grupp varav en är förskollärare. I stället för kompletterande småbarnspedagogik ordnas förskoleklubb som är billigare för familjerna.

 

Svenska samskolan i Tammerfors som har en lång historia ägs av Garantiföreningen. Skolan har 344 elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet och leds av en rektor vars förman är Garantiföreningens ordförande. Rektorn är också fastighetsansvarig. Flera av lärarna är skolans före detta elever.

 

Skolan deltar i G-net och erbjuder även gymnasiekurser på distans.

Svensk fritid i Tammerfors

Det finns ett rikt utbud på svensk fritid i Tammerfors. Alla evenemang annonseras online på Tfors.fi

Luckan Tammerfors upprätthålls av Nordens hus och informerar, marknadsför och arrangerar svenska kulturevenemang samt sköter bokningar i Nordens hus och Svenska klubben.

Nordens hus arrangerar möten, fester, föreläsningar och seminarier samt publicerar material kring temat Norden. Föreningen ansvarar också för Luckan Tammerfors.

Svenska klubben vill vara en sammanhållande länk för den svensktalande befolkningen i Tammerforsregionen. Den upprätthåller en klubblokal där man kan träffas och umgås.

Tammerfors Aktuellt är en tidning som utkommer varannan fredag med artiklar om aktuella svenska evenemang i regionen.

Tammerfors svenska församling har 900 medlemmar och en präst, ungdomsledare, kantor, barnledare och diakon. Församlingen ordnar skolandakter, gudstjänster, familjeläger, barnklubbar och konfirmandundervisning. Församlingen besöker också Svenska hemmet och medverkar i Tammerfors aktuellt.

 

Svenskspråkig verksamhet ordnas också av:

 • Föreningen Hem och Skola i Tammerfors
 • Föreningen Norden i Tammerfors
 • De Gamlas Hem
 • Garantiföreningen
 • Läxis
 • Svenska Pensionärsföreningen
 • Svenska kvinnoklubben
 • Tammerfors Marthaförening
 • Tammerfors Spejare

Historia

1839

1862

1865

1884

1895

1897

1900

1902

1910

1926

1929

1930-talet

1966

1974

1986

2008

2009

Mamsell Hydéns småbarnsskola grundas. Charlotta Hydén undervisar elever från 4–18 år.

Privata svenska fruntimmersskolan i Tammerfors inleder sin verksamhet. I staden verkar också en statlig fyrklassig elementarskola.

Frenckellska småbarnsskolan för pojkar.

Privata svenska primärskolan i Tammerfors.

Svenska samskolan och Svenska folkskolan inleder verksamheten.

Understödsföreningen Föreningen för Svenska samskolan i Tammerfors grundas.

Samskolan utvidgas till ett realläroverk.

Skolan får ett eget skolhus dit även primärskolan flyttar.

Svenska folkbarnträdgården inleder sin verksamhet. Namnet ändras senare till Svenska Barnträdgården i Tammerfors.

Elevinternatet för elever från andra orter öppnas.

Primärskolans verksamhet upptas av Svenska samskolan – år 1935 upphör primärskolan.

Eva von Wendts privata barnträdgård verkar i Tammerfors under 1930- och 1940-talen.

En utbyggnad som ger samskolan nästan 3000 m2 till invigs.

Svenska barnträdgården flyttar in i samskolans lokaler där det redan finns folkskola, mellanskola och gymnasium.

Elevhemmet stängs och byggs om till daghem och eftis.

Utbyggnaden av Svenska Gården med nya ändamålsenliga lokaler invigs.

Det kommunala Svenska lågstadiet (åk. 1–4) sammanslås det med Svenska samskolan.