Tusby

Fakta 2023

  • Invånarantal: 40 384
  • Svenskspråkiga: 1,4 %, dvs. 577 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 61 samt 11 barn i språkduschande småbarnspedagogik.
  • Tusby är en av Finlands snabbast växande kommuner och en kommun som satsar på utbildning.

Verksamhet och aktörer i Tusby

Kievari daghem ligger bredvid idrottscentret i Hyrylä. Daghemmet har tre avdelningar varav en är svensk (Karusellen). I en av de finskspråkiga grupperna har man svensk språkduschverksamhet. Både de svenskspråkigas och de språkduschande barnens skolstig fortsätter i den svenska förskolan i Klemetskog skola. Daghemmet har tillgång till svenskspråkig konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik en dag i veckan. Daghemmet samarbetar även med stadens kultursektor som erbjuder verksamhet på svenska. Daghemmet flyttar hösten 2024 till det tvåspråkiga Tusbyträsk campus. Där kommer det att finnas 9 barngrupper varav 1–3 är svenskspråkiga. Vice daghemsföreståndare är svenskspråkig. Daghemmets svenska namn blir Tusbyträsk daghem.

 

Klemetskog skola verkar i idylliska gamla trähus. Här finns förskola och årskurserna 1–6. Till svenska förskolan kommer även elever som deltagit i språkduschverksamheten i Kievari daghem. 6-åringarnas kompletterande småbarnspedagogik ordnas av Kievari daghem i skolans lokaler.

 

De svenska klasserna är sammansatta. Skolans rektor fungerar 10 veckotimmar som skolans speciallärare. Hon ansvarar även för den finskspråkiga skolan Ruotsinkylän koulu samt deltar i planeringen av det tvåspråkiga Tusbyträsk campus.

 

Svensk fritid i Tusby

GB föräldraförening verkar för såväl de svenska som de finskspråkiga familjernas välmående i Kievari daghem.

Hem och skola i Klemetskog skola engagerar sig i ärenden som berör elevernas skolgång och familjernas välmående. Man ordnar evenemang för eleverna, träffar för föräldrarna, skaffar material, stipendier osv.

Tusby församling samarbetar med Kievari daghem och Klemetskog skola i enlighet med läroplanerna. Vid behov ordnar församlingen svenskspråkiga förrättningar, själavård och skriftskola. Alla svenskspråkiga får en prenumeration av Kyrkpressen. Svenskspråkiga gudstjänster ordnas 6–7 gånger per år. Klemetskog Kyrkosångare är en svensk kör som medverkar i gudstjänsterna och i De vackraste julsångerna.

Historia

1894

1917

1943

1990

2019

 

2024

Klemetskog skola grundas i samma skolhus som Ruotsinkylän koulu.

Skolan får ett eget skolhus där den verkar än idag.

Tusby blir en enspråkigt finsk kommun. Fram till dess har kommunen varit tvåspråkig.

Kievarin päiväkoti/daghem grundas och får en svenskspråkig barngrupp.

Den svenska språkduschverksamheten startar officiellt i Kievari daghem. Samtidigt blir det klar att barnen som går i språkdusch ges möjlighet att fortsätta i svensk förskola i Klemetskog skola.

Kievari daghem och Klemetskog skola flyttar till Tusbyträsk tvåspråkiga skolcampus hösten 2024.