Uleåborg

Fakta 2023

  • Invånarantal: 211 848
  • Svenskspråkiga: 0,2 %, dvs. 480 invånare
  • Antal barn i svenskspråkig utbildning: 290

Verksamhet och aktörer i Uleåborg

Skolgarantiföreningen r.f.ärupprätthållare av Svenska Privatskolan och Svenska Barnträdgården i Uleåborg. Föreningen upprätthåller också skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet samt sommarklubben för åk. 0–2.

Föreningens arbete leds av styrelsen som främst består av föräldrar. Skolan har även en direktion. Barnträdgårdens föreståndare och skolans rektor leder den dagliga verksamheten. Enhetschefen ansvarar för helheten, sköter ekonomin och fastighetsärenden samt fungerar som den svenska utbildningens undervisningschef.

 

Svenska Barnträdgården i Uleåborg (SBTU) ligger centralt, i samma kvarter som skolan. Samarbetet med skolan är tätt och man delar vissa lokaler.

 

Intresset för svensk småbarnspedagogik är stort. Dagiset har idag 75 barn i åldrarna 1–5 år och det finns barn i kö. Verksamheten är indelad i fem avdelningar och leds av en föreståndare. Daghemmet har tillgång till speciallärartjänster på deltid.

 

Svenska Privatskolan i Uleåborgs (SPSU) verksamhet omfattar förskolan, grundskolan och gymnasiet. Skolan arrangerar också morgon- och eftermiddagsverksamhet. SPSU har ca. 200 elever varav ca. 50 på gymnasiet. Enligt prognoserna ser skolan ut att växa under kommande år.

 

Det finns två speciallärare på skolan och elevhälsan sköts av Norra Österbottens välfärdsområde.

 

Grundskolans upptagningsområde är främst Uleåborg med kranskommuner. Gymnasiet har hela norra Finland som upptagningsområde. Skolan har även tillgång till studerandeboende där gymnasister får bo gratis. De kan också anhålla om bidrag för hemresor.

 

Gymnasiet erbjuder även distansstudier via Gnet och Aikuislukio.

 

Svensk fritid i Uleåborg

Svenska Kulturens Vänner (SKV) i Uleåborg r.f. har som syfteatt förena svensktalande i Uleåborg och främja svenskspråkig utbildning och kultur. Föreningen upprätthåller fastigheterna som utbildningen verkar i. SKV är huvudman för Luckan och upprätthåller även Nordiska kulturcentret i Uleåborg. SKV ordnar tillsammans med andra parter varierande elevklubbar för eleverna i åk. 3–6. Klubbverksamheten är även öppen för finskspråkiga elever.

SPSU:s föräldraförening är medlem Hem och skola och verkar för bra klassanda via klassföräldrar. Man delar också ut stipendier och skaffar material till skolan.

Nordiska kulturcentret i Uleåborg ligger i samma fastigheter som den svenska utbildningen. Här har även Pohjola-Norden i Uleåborg, Luckan och Lilla-Luckan Uleåborg sin hemvist.

Centret vill stöda samarbetet mellan människor, näringsliv och kommuner i Finland, Norden, Bottenviksbågen och Nordkalotten. Man förmedlar information och ordnar svenskspråkiga språk-, stick- och biokaféer. Här samlas även andra besökare och föreningar.

Luckan Uleåborg inledde sin verksamhet år 2016 och är ett svenskspråkigt informationscenter som stöder och värnar om finlandssvensk och nordisk kultur och gemenskap. Lilla Luckan inledde sin verksamhet år 2019.

Pohjola-Norden i Uleåborg och Pohjola-Nordens ungdomsförening samarbetar med Nordiska kulturcentret i Uleåborg och med andra nordiska föreningar. Man ordnar svenskspråkiga tillställningar och exkursioner runt om i Norden. Föreningen har aktiv ungdomsförening.

Svenska Klubben i Uleåborg är idag främst en finskspråkig klubb som månar om svensk kultur och det svenska språket. Klubben ordnar då och då föredrag och presentationer på svenska.

Annan svenskspråkig verksamhet som regelbundet eller med jämna mellanrum förekommer i Uleåborg ordnas av Marthaförbundet, UngInfo, Folktinget, Folkhälsan, scouterna, Nätverket Svenska nu, församlingen och SFP. Nordiska kulturcentret är oftast involverat i dessa evenemang.

Historia

1848

1859

1880

 

1904

1937

1944

1946

1966

1998

Marie Junelius Bell startar Lancaster-skolan från vilken dagens svenska skola i Uleåborg har utvecklats till det den är idag.

Skolan övertas av staten och får namnet Svenska Fruntimmersskolan i Uleåborg.

Den kommunala Svenska Folkskolan i Uleåborg startar. År 1937 övertas denna verksamhet av Svenska Kulturens Vänner r.f. i Uleåborg och år 1974 införlivas den i Svenska Privatskolan i Uleåborg.

Namnet ändrar till Realläroverket för gossar och flickor i Uleåborg till följd av att Svenska Reallyceet i Uleåborg stängs.

Skolan övergår i privat ägo under namnet Svenska Privatskolan i Uleåborg. Upprätthållare blir Skolgarantiföreningen r.f.

Skolfastigheten vid Kyrkogatan 45 bombas under kriget och brinner ner till grunden.

Undervisningen återupptas på Sepänkatu 7 där skolan verkar än idag.

Svenska Barnträdgården i Uleåborg (SBTU) inleder sin verksamhet på Sepänkatu 7.

Ett nytt hus byggs på skolans innergård. Ytterligare fastigheter som skaffas för skolans bruk är Weckmanska huset år 2008 och Snellmanska gården år 2014.