Hiltunen tillbaka som projektchef

Mikael Hiltunen har återvänt från sin ett år långa familjeledighet till arbetet som projektchef för Nätverket Svenska nu.

 

– Jag har resonerat att beslutet att bli hemma med min dotter under en längre tid var en investering i hennes framtid. Vår relation är nu väldigt stark och jag hoppas att de täta banden består genom livet. Jag är också glad över att vårt umgänge och de dagliga lässtunderna har gett henne ett bra ordförråd på svenska.

 

Hiltunen riktar också ett stort tack Liisa Suomela för att hon skött arbetet som projektchef under hans frånvaro.

 

– Det kändes tryggt att lämna över mina arbetsuppgifter till Liisa och hon har lett Svenska nu på ett utomordentligt bra sätt. Vi nådde närmare 70 000 elever ifjol och i vår lärarenkät uppgav en stor majoritet av lärarna att Svenska nu:s besök har ökat elevernas intresse för svenska språket och kulturen (78 %), haft en positiv inverkan på studiemotivationen (82 %) och inspirerat lärarna att utveckla sina arbetsmetoder (61 %). Vi besökte 327 skolor, lanserade 16 nya program och inledde ett ambitiöst Språköprojekt.

 

– Jag ser fram emot alla kontakter med lärarfältet, samarbetspartner och finansiärer under verksamhetsåret 2024. På hösten får svenskundervisningen äntligen den efterlängtade tilläggstimmen i åk 7-9 som Svenska nu verkat för sedan år 2016. Svenska nu kavlar ärmarna för att erbjuda program och material med tanke på den aktuella reformen av svenskundervisningen, avslutar Hiltunen.