Svenska nu hjälper till att förverkliga läroplanen

Inkommande höst sker en stor förbättring när det gäller svenskundervisningen i Finland, eftersom årskurs 7 får en årsveckotimme mera undervisning i den medellånga lärokursen (B1-svenska). Behovet av mera undervisningstimmar i grundskolans högre klasser har varit skriande efter att undervisningen i B1-svenska tidigarelades till årskurs 6 år 2016. Då flyttade man nämligen två årsveckotimmar svenska från åk 7-9 till åk 6.

 

I en enkätundersökning (2021) som Nätverket Svenska nu och Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf beställde framgick det att en stor del av högstadiets undervisning går åt till att repetera, då undervisningstimmarna är så få. Följaktligen är elevernas kunskaper i svenska numera sämre när de kommer till andra stadiet.

 

Svenska nu har haft nöjet att medverka som sakkunnig i Utbildningsstyrelsens fortbildningstillfällen om reformen av B1-svenskan denna vår. Utbildningsstyrelsen har reviderat grunderna för grundskolans läroplan i B1-svenska på ett förtjänstfullt sätt. Mera fokus ligger på att eleverna ska få en insikt om svenskans ställning som nationalspråk samt det utbud av tjänster, medier, kultur och utbildning som finns tillgängligt på svenska. I undervisningen ska man också välja ämnen och perspektiv som är meningsfulla för unga.

 

Under tillfällena, som arrangerades på sju orter, har vi presenterat Svenska nu:s kvalitetssäkrade program och material som är förenliga med läroplanen. Via Svenska nu kan läraren krydda sin undervisning med svenskspråkiga kulturinslag och läroämnesöverskridande program som unga kan relatera till. Vi är måna om att skolbesöken uppmuntrar eleverna att använda sin svenska på olika sätt. När eleverna möter en medryckande person som talar autentisk svenska eller får ta del av en häftig svenskspråkig kulturupplevelse, har det enligt våra lärarenkäter en positiv inverkan på studiemotivationen. År 2023 nådde vi närmare 70 000 finskspråkiga elever från 327 olika skolor i hela landet.

 

Vi är stolta över att vi kan hjälpa utbildningsmyndigheterna och svensklärarna att förverkliga läroplanen. Det har varit fint att få möta svensklärare i olika delar av landet under fortbildningsserien och känna den lättnad svensklärare uttrycker över att de äntligen får mera tid att undervisa svenska i de högre klasserna.

 

Gunvor Kronman, styrgruppsordförande

Nätverket Svenska nu

Texten publicerades i Österbottens Tidning 29.3.2024 och Vasabladet 3.4.2024