Eleverna berättar om fördelarna med andra inhemska

Svenska nu har varit med och genomfört kampanjen HejMoi, som har gått ut på att samla in elevernas goda erfarenheter av att kunna nationalspråken, finska och svenska. Bidragen i kampanjen har nu sammanställts till olika tematiska videor.

 

I kampanjen fick skolorna fungera som reklambyråer och marknadsföra vilken nytta och glädje man har av att kunna det andra inhemska språket. Eleverna reflekterade över sina egna erfarenheter och redogjorde också mera allmänt om språkkunskapernas betydelse. Via kampanjen samlade vi in 40 videosnuttar och 10 skriftliga bidrag från finsk- och svenskspråkiga skolor.

 

Svenska nu-nätverkets projektchef Mikael Hiltunen tycker att kampanjen varit lyckad.

  • Eleverna har verkligen varit kreativa och bidragen förmedlar en personlig och positiv inställning till språkinlärning. Jag tror att det är lätt för eleverna att relatera till videomaterialet och vi hoppas att det används i undervisningen. Budskapet går hem när eleverna själv argumenterar för nyttan med svenskan eller finskan.
 

Till kampanjsidan:

HejMoi-kampanjen initierades av Utbildningsstyrelsen och genomfördes av Nätverket Svenska nu och Språkambassadörerna. Videorna producerades av Clutch Productions.