Nätverket Svenska nu

 

Nätverket Svenska nu bjuder in Dig till språkens och upplevelsernas fascinerande värld. Vi har haft verksamhet i över tio år. Svenska nu lyfter in svenskan i finska klassrum och förmedlar kulturimpulser på svenska både från Sverige och det svenska Finland. Språkundervisning och språkkunskaper diskuteras flitigt. Vi vill vara med om att arbeta för positiva attityder och visa att svenskan ger våra unga konkret nytta och glädje.

 

Vi främjar växelverkan mellan svenskan och andra skolämnen och följer samtidigt de övergripande målsättningarna i skolans läroplan. Vi skapar mötesplatser och dynamik i språkinlärningen. Detta gör vi tillsammans med lärare, skolor och övriga aktörer inom utbildningssektorn.

 

Vårt tema är Tro på dig själv! Svenska nu utmanar ungdomar och lärare i hela Finland att göra en språklig och kulturell utflykt. Vårt program, vare sig det är fråga om teater, litteratur, musik, bildkonst, gastronomi, journalistik eller idrott, bidrar till uttrycksförmåga och starkare självförtroende. Samtidigt utvecklar vi vår verksamhet i de sociala media. Vi erbjuder barn, unga och lärare, konkreta verktyg för fortsatt kontakt med svenskan efter ett Svenska nu-besök. Följ med vår aktivitet på Facebook, Instagram, Twitter och Treenaa svenskaa på Facebook. Vi fokuserar på tolerans, den muntliga kommunikationen och gemenskapen människor emellan. Välkomna med i vårt arbete!

Styrgrupp

 

Till projektets styrgrupp hör:

 

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Uleåborgs universitet, Svensklärarna i Finland rf, Sveriges Ambassad i Finland (Helsingfors), Svenska Institutet, Svenska kulturfonden, Svenska Kulturfonden i Björneborg, Kulturfonden för Sverige och Finland och Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf.

 

Universiteten som utbildar svensklärare i Finland bildar ett nätverk som stöder Svenska nu med expertis.

 

Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

 

Delegation 2018

Svenska nu finansieras av:

 

Kulturfonden för Sverige och Finland, Svenska staten, Finska staten, Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden i Björneborg, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska litteratursällskapet i Finland, Arbetets Vänner Huvudföreningen, Nordplus Språk, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.