Nätverket Svenska nu

 

Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska. Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svensklärarna känner till verksamheten och använder sig av nätverkets program. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

 

Vi främjar växelverkan mellan svenskan och andra skolämnen och följer samtidigt de övergripande målsättningarna i skolans läroplan. Vi skapar mötesplatser och dynamik i språkinlärningen. Detta gör vi tillsammans med lärare, skolor och övriga aktörer inom utbildningssektorn.

 

Följ med vår aktivitet på Facebook, Instagram, Twitter och Treenaa svenskaa på Facebook. Vi fokuserar på tolerans, den muntliga kommunikationen och gemenskapen människor emellan. Välkomna med i vårt arbete!

Styrgrupp

 

Till projektets styrgrupp hör:

 

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Uleåborgs universitet, Svensklärarna i Finland rf, Sveriges Ambassad i Finland (Helsingfors), Svenska Institutet, Svenska kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska Kulturfonden i Björneborg, Saga r.f. – ämnesförening för nordiska språk och svensk översättning vid Helsingfors universitet, Kulturfonden för Sverige och Finland och Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf.

 

Universiteten som utbildar svensklärare i Finland bildar ett nätverk som stöder Svenska nu med expertis.

 

Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

 

Delegationen för Nätverket Svenska nu år 2020

År 2019 finansierades Svenska nu av:

 

Svenska Institutet/ Svenska utrikesdepartementet, Undervisnings- och kulturministeriet i Finland, Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska Kulturfonden i Björneborg, Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, Aktiastiftelsen i Vanda, Svenska litteratursällskapet i Finland, Hugo Bergroth-sällskapet och Kulturfonden för Sverige och Finland.