Simon Zion- med musiken som språk i Nyland

Simon Zion är musiker, låtskrivare och producent. Han kommer från en tvåspråkig familj i Finland, där de talat både finska och svenska hemma. Nu är han bosatt i Stockholm, men han har även bott i USA. Simon deltog i Sveriges Idol-talangtävling år 2015.   Simon

Ordkonstverkstad: Alfons Åberg i Nyland

Gunilla Bergströms älskade barnboksfigur Alfons Åberg fyller 50 år! Fira med Svenska nu och Sydkustens ordkonstskola och boka en ordkonstverkstad för dina elever. Verkstaden baserar sig på boken Kalas, Alfons Åberg! Tillsammans med en ordkonstlärare från Sydkustens ordkonstskola får eleverna leka med språket, orden, texter

Simon Zion- med musiken som språk i Åbo-Tammerfors

Simon Zion är musiker, låtskrivare och producent. Han kommer från en tvåspråkig familj i Finland, där de talat både finska och svenska hemma. Nu är han bosatt i Stockholm, men han har även bott i USA. Simon deltog i Sveriges Idol-talangtävling år 2015.   Simon

Teaterverkstad i Nyland

Lär er svenska med hjälp av improvisationsteater! I verkstaden kommer vi med hjälp av olika drama- och teaterövningar stöda språkanvändningen på ett roligt och kreativt sätt.  Verkstäderna dras av Teaterskolan i Esbos erfarna dramapedagoger; Petra Norrgård och Nina Tikkanen. Verkstadens syfte är att tillsammans via