Mitt Finland är ditt – en videobaserad övning för elever

Mitt Finland är ditt är en videobaserad övning som tagits fram för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum. Programmet har skapats av Svenska nu till de finska skolorna för att genomföras i svenskundervisningen under jubileumsåret.
 
Uppgiften baserar sig på en video som ses tillsammans i klassrummet. Syftet är att ge eleven en möjlighet att reflektera över sin egen identitet och dess mångfald inom ramen för en större helhet, var och ens gemensamma Finland. I uppgiften används svenska i enlighet med den nivå som gruppen har, och därmed passar den elever med varierande språkfärdigheter.
 
Videon och läromaterialet finns här. >>