Pro gradu-avhandling

År 2017 fyllde nätverket Svenska nu tio år, och för att fira jubileumsåret har jag skrivit min pro gradu-avhandling om Svenska nu:s verksamhet. I avhandlingen granskar jag skolbesök som Svenska nu arrangerar och deras påverkan på de finskspråkiga gymnasisterna. Jag presenterar också några konkreta förbättringsförslag till verksamheten i slutet av avhandlingen.

 

Avhandlingen kombinerar teorier inom kommunikativ språkundervisning och motivation. Jag har velat ta reda på om gästernas lektioner uppmuntrar eleverna att använda svenska, eftersom det är ett av Svenska nu:s viktigaste mål. Dessutom har jag velat undersöka om eleverna känner sig motiverade under skolbesöken och om gästernas lektioner ökar deras motivation för svenskstudier. Vid sidan av eleverna har jag frågat svensklärarna om deras åsikter om skolbesöken.

 

Forskningsmaterialet har jag samlat in genom att besöka tre gymnasier som hade bokat en gäst via Svenska nu. Jag har deltagit i lektionerna som observatör och intervjuat både eleverna och lärarna efteråt. Gästerna vars lektioner jag har observerat är radioprogramledaren Erkki Kuronen, serietecknaren Petra Bergström och ekonomistuderanden Kenneth Nilsson.