Svenska nu erbjuder material för distansundervisningen i svenska

Statsrådets beslut att stänga skolorna i Finland har medfört att undervisningen sker på distans under våren. Nätverket Svenska nu har utvecklat nya material för distansundervisningen i svenska som är tillgängliga avgiftsfritt för skolorna.

 

 
Materialet lämpar sig också för undervisningen i språkbadsskolor och svenskspråkiga skolor.
 
“De senaste veckorna har Svenska nu-teamet arbetat febrilt med att ta fram material för distansundervisningen i svenska. Jag är stolt över att vi nu kan erbjuda elever och lärare olika materialhelheter som de kan tillämpa i denna nya situation. Jag vill tacka huvudstadsregionens Aktia-stiftelser för att vi kan använda deras bidrag för videoproduktioner”, konstaterar projektchef Mikael Hiltunen.
 
Rita på svenska är en videoserie som kombinerar bildkonst och svenskundervisning. På videorna lär bildkonstnären Petra Bergström ut olika teckningstekniker på svenska. Varje video behandlar ett visst tema och eleverna får instruktioner för en särskild rituppgift. Efter videon kan man också jobba vidare med hjälp av tilläggsuppgifter som stöder språkinlärning. Nya videor publiceras en gång i veckan.
 
Mickes mattips är en videoserie som kombinerar huslig ekonomi och svenskundervisning. Kändiskocken Michael Björklund tillreder enkla huvudrätter, mellanmål och efterrätter på svenska. Till videomaterialet hör recept och uppgifter som eleven kan jobba självständigt med efteråt. Nya videor publiceras en gång i veckan.
 
Svenska nu har under årens lopp producerat flera materialhelheter som lämpar sig för självstudier. I serien Dagens tips lyfter nätverket dagligen fram uppgifter ur dessa materialhelheter som svensklärarna kan använda när eleverna studerar på distans.