Dialog med arbetsmarknadsorganisationer

Svenska nu har fört en dialog med arbetsmarknadsorganisationerna om språkkunskapernas betydelse på arbetsmarknaden. Nätverket nu vill föra fram att det ligger i såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationernas intresse att finländarnas kunskaper i svenska blir bättre.

 

Fram till sommaren 2017 hade styrgruppsordförande Gunvor Kronman och projektchef Mikael Hiltunen träffat ledningen för STTK, AKAVA, FFC, EK samt Kyrkans och statens arbetsmarknadsverk. Samtalen utmynnade i att Svenska nu lämnade in en skrivelse till arbetsmarknadscentralorganisationernas ledningsgrupp T-jory. I skrivelsen uppmuntrade Svenska nu T-jory att arrangera ett temamöte om svenska språket som resurs för landets konkurrenskraft.

 

Den 1 december 2017 arrangerade Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Nätverket Svenska nu och Nordiska ministerrådet arbetsmarknadsseminariet ”En gemensam och jämställd nordisk arbetsmarknad – utopi eller realism?” på Hanaholmen.

 

Den 12 oktober 2018 arrangerade Svenska nu arbetsmarknadsseminariet ”Kunskapsarbete och en föränderlig arbetsmarknad” på Hanaholmen. Syftet med seminariet var att belysa hur digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden i Finland och Sverige.

 

Nätverket fortsätter att föra en dialog med arbetsmarknadsorganisationer om svenska språkets betydelse i arbetslivet.