Call for contributions 2021

Svenska nu samarbetar med aktörer från Sverige och Finland för att erbjuda levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld. Vi vill lyfta fram bl.a. kulturupplevelsernas och roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken.

I april 2021 ordnar vi ett öppet upprop där aktörer kan föreslå nya program till vår verksamhet.

Program kan vara t.ex. en workshop, en föreställning, musikprogram, en konsert eller annat roligt och intressant. Vårt syfte är att motivera och inspirera finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska. Svenska nu betalar en ersättning för program. Besöken är kostnadsfria för skolor.

Saker att tänka på vid planering av ditt program:

  • Våra största målgrupper är högstadieelever och gymnasister som börjat läsa svenska i årskurs 6 samt språkbadselever.
  • Programmet ska kunna anpassas till skolornas timlängd 45-75 minuter.
  • Språket ska kunna anpassas till elevernas kunskapsnivå. Ett för svårt program motiverar sällan.
  • Interaktion är ofta ett välkommet tillägg för programmet, men är inte nödvändigt och fungerar inte med alla programformer.
  • Våra skolprogram har oftast ett förhandsmaterial som stöder språket och förbereder eleverna inför besöket. Vid behov hjälper vi gärna till att planera och producera material.
  • Läs mera om oss, vår verksamhet och vår strategi HÄR.

Vi kontaktar alla som lämnat in ett förslag i juni 2021. Vi planerar pilotering av programmen för hösten 2021 i samarbete med några aktörer. Vi kommer inte att kunna pilotera alla förslag men hoppas att så många som möjligt deltar i vårt upprop. 

 

Tidtabell:

mars: Call for contributions publiceras

april: Uppropet är öppet

maj: Genomgång av förslag

juni: Kontakt med de som lämnat in ett förslag

hösten: Pilotering

Om du har frågor kontakta gärna oss: svenskanu@hanaholmen.fi