Svenska nu i medier 2024

Tandem Agera-projektet noterat i medier

Tidningen Aamulehti (20.4) publicerade en artikel om Svenska nu:s bilaterala projekt Tandem Agera.  Tammerforsarnas besök till Sturegymnasiet i Halmstad noterades även av Sveriges radio (23.4) Hallandsposten (25.4)

Klasslärarnas kompetens som svensklärare

Projektchef Mikael Hiltunen skriver i en insändare i Hufvudstadsbladet (20.4) och i Helsingin Sanomat (17.5) om behovet att stärka klasslärarnas kompetens att undervisa svenska.

Svenska nu och läroplanen

Styrgruppsordförande Gunvor Kronman skriver i en insändare i Österbottens Tidning (29.3) och Vasabladet (3.4) om Svenska nu-nätverkets nära samarbete med Utbildningsstyrelsen i Finland.  Läs insändaren på svenska på vår hemsida. Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf publicerade insändaren på finska på  sin webbplats.

Minna Arve om svenskundervisningen

Delegationsordförande Minna Arve skrev i Åbo Underrättelser (4.3) och Turun Sanomat (6.3) om svenskundervisningen.