Nyhetsflöde

Sverigepaket 2020

Nätverket Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för finländska högskolestuderande.
Årets Sverigepaket arrangeras virtuellt torsdagen 19.11.2020 kl. 13.00-15.00 på plattformen Zoom.