Nyhetsflöde

Sverigepaket 2020

Nätverket Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för finländska högskolestuderande.
Årets Sverigepaket arrangeras virtuellt torsdagen 19.11.2020 kl. 13.00-15.00 på plattformen Zoom.

Nyhetsflöde

Flerspråkighet som resurs i Kotka

Nätverket Svenska nu arrangerar ett lunchseminarium för lokala beslutsfattare måndagen den 21 september 2020 kl. 12.00-13.15 i restaurang Vausti i Kotka (Kotkankatu 7).

Artiklar och publikationer

Skrift om Dream Academy Norden

Lärarnas och elevernas intryck från Dream Academy Norden-projektet sammanställdes i skriften ”Dream Academy Norden 2015-2018 – Erfarenheter och slutsatser om projektets betydelse för undervisning och internationaliseringsfostran”. Texterna ger en bra inblick i hur lärarna upplevde projektet och hur det knöts samman med annan undervisning. Ur lärarnas