Nyhetsflöde

Eleverna berättar om fördelarna med andra inhemska

Svenska nu har varit med och genomfört kampanjen HejMoi, som har gått ut på att samla in elevernas goda erfarenheter av att kunna nationalspråken, finska och svenska. Bidragen i kampanjen har nu sammanställts till olika tematiska videor.   I kampanjen fick skolorna fungera som reklambyråer

Nyhetsflöde

Svenska nu hjälper till att förverkliga läroplanen

Inkommande höst sker en stor förbättring när det gäller svenskundervisningen i Finland, eftersom årskurs 7 får en årsveckotimme mera undervisning i den medellånga lärokursen (B1-svenska). Behovet av mera undervisningstimmar i grundskolans högre klasser har varit skriande efter att undervisningen i B1-svenska tidigarelades till årskurs 6

Fortbildningar

Digitaliseringen i språkundervisningen

Europeiska språkdagen till ära arrangerar Svenska nu och Europeiska kommissionens representation i Finland ett tvåspråkigt seminarium för språklärare 26.9.2022 kl. 16-18 på Hanaholmen.

Gunvor Kronman
Aktuellt inom påverkansarbete

Inför mera svenskundervisning i andra stadiets yrkesutbildning

Hanaholmens Svenska nu-nätverk, Språklärarna i Finland SUKOL rf och Svensklärarna i Finland rf konstaterar att det är omöjligt att uppnå målsättningarna i läroplanen med nuvarande resurser. Organisationerna kräver att båda språkgrupperna ska ha lika omfattande studier i andra inhemska språket i andra stadiets yrkesutbildning.

Aktuellt inom påverkansarbete

Lokala beslutsfattarträffar

Nätverket Svenska nu har arrangerat beslutsfattarträffar på olika orter i Finland sedan år 2016. Inbjudan har riktats till medlemmar i stadsfullmäktige och stadsstyrelse, partidistriktens representanter, handelskammarens representant, Sveriges konsul, aktiva i Pohjola-Norden och svensklärare.

Delegationsordförande Paavo Lipponen
Aktuellt inom påverkansarbete

Brev till medlemmarna i riksdagens kulturutskott

Svenska nu:s delegationsordförande Paavo Lipponen och styrgruppsordförande Gunvor Kronman skickade ett brev till medlemmarna i riksdagens kulturutskott med anledning av nätverkets enkätundersökning om svenskundervisningen.

Aktuellt inom påverkansarbete

Ny undersökning om tidigareläggningen av svenskundervisningen

Nätverket Svenska nu och Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf beställde en undersökning, där man utredde hur antalet årsveckotimmar och tidigareläggningen påverkar elevernas svenskkunskaper i olika kommuner. Forskningen utfördes av ekonomie magister Tero Kurki.

Nyhetsflöde

Nordisk språkkonferens

Inom ramen för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet arrangeras den Nordiska språkkonferensen torsdagen den 16 september 2021 kl. 09.00-13.30 på Hanaholmen.

Nyhetsflöde

Sverigepaket 2021

Svenska nu och Sverigekontakt i Finland rf arrangerar ett webbinarium för högskolstuderanden den 23 november 2021.

Nyhetsflöde

Ska vi bli vänner? – webbinarium om vänskolverksamhet

Svenska nu och Svenska folkskolans vänner arrangerar ett tvåspråkigt webbinarium 2.12.2020 kl. 16.00-17.30, som belyser ett framgångsrikt vänskolsamarbete mellan Norra Korsholms skola i Korsholm och Niittylahden koulu i Joensuu.

Nyhetsflöde

Sverigepaket 2020

Nätverket Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för finländska högskolestuderande.
Årets Sverigepaket arrangeras virtuellt torsdagen 19.11.2020 kl. 13.00-15.00 på plattformen Zoom.

Nyhetsflöde

Flerspråkighet som resurs i Kotka

Nätverket Svenska nu arrangerar ett lunchseminarium för lokala beslutsfattare måndagen den 21 september 2020 kl. 12.00-13.15 i restaurang Vausti i Kotka (Kotkankatu 7).

Aktuellt inom påverkansarbete

Verksamhet för politiska medarbetare

År 2019 inledde Svenska nu ett projekt för att engagera politiska medarbetare i Finland och Sverige. Projektet började med evenemanget Norden-samtal för finska medarbetare den 22 januari 2019 på Hanaholmen.

Artiklar och publikationer

Skrift om Dream Academy Norden

Lärarnas och elevernas intryck från Dream Academy Norden-projektet sammanställdes i skriften ”Dream Academy Norden 2015-2018 – Erfarenheter och slutsatser om projektets betydelse för undervisning och internationaliseringsfostran”. Texterna ger en bra inblick i hur lärarna upplevde projektet och hur det knöts samman med annan undervisning. Ur lärarnas