Fortbildningar

Digitaliseringen i språkundervisningen

Europeiska språkdagen till ära arrangerar Svenska nu och Europeiska kommissionens representation i Finland ett tvåspråkigt seminarium för språklärare 26.9.2022 kl. 16-18 på Hanaholmen.

Gunvor Kronman
Aktuellt inom påverkansarbete

Inför mera svenskundervisning i andra stadiets yrkesutbildning

Hanaholmens Svenska nu-nätverk, Språklärarna i Finland SUKOL rf och Svensklärarna i Finland rf konstaterar att det är omöjligt att uppnå målsättningarna i läroplanen med nuvarande resurser. Organisationerna kräver att båda språkgrupperna ska ha lika omfattande studier i andra inhemska språket i andra stadiets yrkesutbildning.

Aktuellt inom påverkansarbete

Lokala beslutsfattarträffar

Nätverket Svenska nu har arrangerat beslutsfattarträffar på olika orter i Finland sedan år 2016. Inbjudan har riktats till medlemmar i stadsfullmäktige och stadsstyrelse, partidistriktens representanter, handelskammarens representant, Sveriges konsul, aktiva i Pohjola-Norden och svensklärare.

Delegationsordförande Paavo Lipponen
Aktuellt inom påverkansarbete

Brev till medlemmarna i riksdagens kulturutskott

Svenska nu:s delegationsordförande Paavo Lipponen och styrgruppsordförande Gunvor Kronman skickade ett brev till medlemmarna i riksdagens kulturutskott med anledning av nätverkets enkätundersökning om svenskundervisningen.

Aktuellt inom påverkansarbete

Ny undersökning om tidigareläggningen av svenskundervisningen

Nätverket Svenska nu och Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf beställde en undersökning, där man utredde hur antalet årsveckotimmar och tidigareläggningen påverkar elevernas svenskkunskaper i olika kommuner. Forskningen utfördes av ekonomie magister Tero Kurki.

Nyhetsflöde

Nordisk språkkonferens

Inom ramen för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet arrangeras den Nordiska språkkonferensen torsdagen den 16 september 2021 kl. 09.00-13.30 på Hanaholmen.

Nyhetsflöde

Sverigepaket 2021

Svenska nu och Sverigekontakt i Finland rf arrangerar ett webbinarium för högskolstuderanden den 23 november 2021.

Nyhetsflöde

Ska vi bli vänner? – webbinarium om vänskolverksamhet

Svenska nu och Svenska folkskolans vänner arrangerar ett tvåspråkigt webbinarium 2.12.2020 kl. 16.00-17.30, som belyser ett framgångsrikt vänskolsamarbete mellan Norra Korsholms skola i Korsholm och Niittylahden koulu i Joensuu.

Nyhetsflöde

Sverigepaket 2020

Nätverket Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för finländska högskolestuderande.
Årets Sverigepaket arrangeras virtuellt torsdagen 19.11.2020 kl. 13.00-15.00 på plattformen Zoom.

Nyhetsflöde

Flerspråkighet som resurs i Kotka

Nätverket Svenska nu arrangerar ett lunchseminarium för lokala beslutsfattare måndagen den 21 september 2020 kl. 12.00-13.15 i restaurang Vausti i Kotka (Kotkankatu 7).

Aktuellt inom påverkansarbete

Verksamhet för politiska medarbetare

År 2019 inledde Svenska nu ett projekt för att engagera politiska medarbetare i Finland och Sverige. Projektet började med evenemanget Norden-samtal för finska medarbetare den 22 januari 2019 på Hanaholmen.

Artiklar och publikationer

Skrift om Dream Academy Norden

Lärarnas och elevernas intryck från Dream Academy Norden-projektet sammanställdes i skriften ”Dream Academy Norden 2015-2018 – Erfarenheter och slutsatser om projektets betydelse för undervisning och internationaliseringsfostran”. Texterna ger en bra inblick i hur lärarna upplevde projektet och hur det knöts samman med annan undervisning. Ur lärarnas