Nyhetsflöde

Nytt i programutbudet

Svenska ny har publicerat nya virtuella program som kan bokas runt om i Finland under hösten 2020. Programmen inkluderar bland annat föreläsningar, workshops och virtuella besök till Sverige.

Nyhetsflöde

Svenska nu presenterar Veckans tips

Under våren utvecklade Svenska nu Dagens tips för att tipsa lärare om olika uppgifter som kunde användas både i skolan men också  i distansundervisning.    Dagens tips var ett omtyckt koncept och på grund av den positiva feedbacken fortsätter Svenska nu med konceptet Veckans tips. 

Nyhetsflöde

Svenska nu:s nyhetsbrev i augusti

Svenska nu har börjat med ett splitternytt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut per e-post en gång i månaden. Via nyhetsbrevet kan du hålla dig uppdaterad om Svenska nu:s aktulla program, nyaste läromaterial samt intressanta evenemang. Det senaste nyhetsbrevet kan du läsa här. Nyhetsbrevet kan du prenumerera

Nyhetsflöde

Boka program för hösten 2020

Nu kan ni boka program för hösten 2020. Svenska nu erbjuder teater, film, konst mm. Som nyhet för i höst erbjuds även virtuella program.

Nyhetsflöde

Låna en nordbo via Nordisk kulturkontakt

I höst erbjuder Nordisk kulturkontakt i samarbete med Nätverket Svenska nu nordiska skolbesök på gymnasier och högstadier i hela landet. Vi hoppas att besöken kan genomföras i vanlig ordning trots covid-19-situationen, men är också förberedda på att kunna erbjuda besök i digitalt format. Vi planerar

Aktuellt inom påverkansarbete

Lokala beslutsfattarträffar

Nätverket Svenska nu har arrangerat beslutsfattarträffar på olika orter i Finland sedan år 2016. Inbjudan har riktats till medlemmar i stadsfullmäktige och stadsstyrelse, partidistriktens representanter, handelskammarens representant, Sveriges konsul, aktiva i Pohjola-Norden och svensklärare.

Elever
Aktuellt inom påverkansarbete

Svenskundervisningens förutsättningar

Regeringen Sipilä beredde ett försök med det andra inhemska språket, som gick ut på att 2200 elever skulle få läsa något annat språk än det andra inhemska språket i grundskolan fr.o.m. hösten 2018.

Aktuellt inom påverkansarbete

Verksamhet för politiska medarbetare

År 2019 inledde Svenska nu ett projekt för att engagera politiska medarbetare i Finland och Sverige. Projektet började med evenemanget Norden-samtal för finska medarbetare den 22 januari 2019 på Hanaholmen.

Aktuellt inom påverkansarbete

Dialog med arbetsmarknadsorganisationer

Svenska nu har fört en dialog med arbetsmarknadsorganisationerna om språkkunskapernas betydelse på arbetsmarknaden. Nätverket nu vill föra fram att det ligger i såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationernas intresse att finländarnas kunskaper i svenska blir bättre.

Nyhetsflöde

Framtidens undervisning

Coronaepidemin har medfört ett digitalt skutt för undervisningen. Vad lärde vi oss och vilka verksamhetsmodeller blir bestående? Hanaholmen och Nätverket Svenska nu arrangerar ett webbinarium för att hitta svar på hur framtidens undervisning ser ut.

Nyhetsflöde

Svenska nu erbjuder en gratis mall för diplom

Vill du uppmärksamma dina elever som varit speciellt duktiga under vårterminen och studerat flitigt? Kanske har du elever som varit aktiva under timmarna och vågat prata svenska under lektionen?